PROIECTUL FLEXINOV

Am participat la cursul “Flexinov – Întreprinderi flexibile şi inovatoare”,  obiectivul general al proiectului constituindu-l promovarea şi introducerea în firmele româneşti a modelelor de flexibilitate funcţională – forme europene inovative şi moderne de organizare a muncii – în scopul creşterii flexibilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor din România şi îmbunătăţirii adaptabilităţii lor la noile condiţii ale mediului de afaceri.

La finalul activităţii au fost elaborate  Poveşti de succes  care conţin prezentarea lecţiilor învăţate şi a metodelor prin care au implementat formele de flexibilitate funcţională în firmele proprii.

 

FLEXINOV – CE AM IMPLEMENTAT

  • Organizarea de şedinţe de lucru săptămânale, în care se stabilesc echipele de lucru pe departamente, responsabilităţi şi termene de realizare. Aceste şedinţe contribuie şi la sporirea gradului de comunicare şi organizare a companiei.
  • În contextul unei pregătiri profesionale polivalente a angajaţiilor am dedicat o săptămână rotaţiei pe posturi, în ideea asumării unor sarcini complementare indirecte activității de lucru.
  • Formarea continuă a personalului la nivelul ambelor departamente (vânzări şi service).
  • Adoptarea unor forme contractuale flexibile (part-time şi internship) în vederea diminuării cheltuielilor asociate cu existenţa posturilor fizice de lucru şi pentru o coordonare cât mai eficientă cu fluctuaţiile pieţei.

FLEXINOV – CE VOM IMPLEMENTA

  • Vom elabora un studiu amănunţit pentru previzionarea volumului de muncă şi stabilirea clară a responsabilităţilor, ţinând cont de schimbările economice din piaţă în următorul an.
  • Vom restructura fişele de post pentru o mai bună conturare a rolului şi a activităţii pe care trebuie să o îndeplinească fiecare centru de decizie.
  • Concluzionând, pentru uşurinţă în parcurgerea programului de flexibilitate funcţională, informaţiile vor fi structurate în două dimensiuni şi anume: flexibilitate funcţională la nivel de resursă umană (training şi dezvoltare profesională) şi flexibilitate la nivel de procese interne de resurse umane (forme de angajare, recrutare, compensaţii şi beneficii).